Oferujemy wykonywanie tłumaczeń pisemnych i ustnych z języka niemieckiego na język polski oraz z języka polskiego na język niemiecki

Wykonujemy tłumaczenia pisemne zwykłespecjalistyczne oraz tłumaczenia konsekutywne. Specjalizujemy się w szeroko pojętej tematyce technicznej. Nasze doświadczenie to wiele tysięcy przetłumaczonych stron oraz tłumaczenia konsekutywne podczas narad, uzgodnień i inspekcji technicznych.

Wszystkie teksty tłumaczone przez nas objęte są klauzulą bezpieczeństwa i  poufności. Każdy przesłany do nas tekst podlega indywidualnej wycenie. Gwarantujemy rzetelność, fachowość i terminowość wykonywanych prac.

...

Tłumaczenia techniczne

 • opisy techniczne
 • instrukcje obsługi urządzeń
 • projekty budowlane
 • dyrektywy, normy, karty charakterystyk
 • korespondencja techniczna
Tłumaczenia ekonomiczne
 • sprawozdania finansowe, audyty, itp.
IT
 • witryny internetowe, software i hardware
...

Tłumaczenia zwykłe i konsekutywne

Tłumaczenia zwykłe
 • dokumenty i teksty wykorzystywane na potrzeby własne
 • informacje o firmie
 • korespondencja służbowa i listy
 • artykuły prasowe
Tłumaczenia konsekutywne
 • tłumaczenia podczas narad, uzgodnień, inspekcji i odbiorów technicznych
...

Dodatkowe usługi

 • redagowanie tekstu
 • opracowanie stylistyczne
 • korekta
 • tłumaczenie stron internetowych
 • przygotowanie do druku np. folderów, druków reklamowych